Kvepalai pigiau

Indės ryškino antakius, dažė blakstienas, auksino dantis, rudino lūpas, balino veidą ir kaklą.

Maurės žydra spalva piešdavo gėlių raštus ant veidų (visai kaip body-art!)

Romos imperatorienės už milžiniškas pinigų sumas pirkdavo iš Izidės šventyklos šventikų kosmetikonus — tepalus, kurie suteikdavo vei­dui aukso spindesį ir dramblio kaulo baltumą.

Romos imperijoje kosmetika buvo pagrindi­nė Įžymių vyrų privilegija. Turtingi romėnai da­žė akių vokus auksine spalva ir ryškino anta­kius anglimi. Imperatoriaus Nerono „makiažą” sudarė pudra, skaistalai, akių vokų dažai.

Liudviko XIV dvare Prancūzijoje kasmet bu­vo pagaminama apie du milijonai dėžučių įvai­raus grimo.

Kosmetika prasiskverbė net į mitologiją. Vie­na iš legendų pasakoja, kad grožio deivė Afro­ditė, kurios visi rūbai buvo tik „kvepalai”, bu­vo apkaltinta tuo, kad prieš deivių konkursus ji pasidažydavo ir pasipudruodavo veidą.

Kvepalus sukūrė arabų alchemikai — nei Graikijoje, nei Egipte kvepalų nebuvo. Eterinių aliejų išgavimo pradmenis Įvaldė arabai. Jų iš­rastas eterinių aliejų distiliavimo metodas nau­dojamas iki šiol, nes kvepalai patinka visiems.

Tikėjimas, kad parfumerija ir kosmetika tu­ri magiškų savybių, gyvas iki šiol. Nepaaiški­nama šių grožio priemonių galia kartais buvo Įvardijama kaip raganavimas. Antai 1779 me­tais Anglijos parlamento išleistame įsake rašo­ma: „…bet kuri moteris, amžius neturi reikšmės, ar tai būtų mergina, ištekėjusi moteris, ar naš­lė — kuri kvepalų, lūpų dažų, skaistalų, aukštų kulniukų pagalba sugundys jo didenybės val­dinį, bus teisiama, kaip užsiimanti raganavimu ir jos santuoka bus laikoma negaliojanti…”.

Tų laikų kosmetika buvo labai artimai su­sijusi su alchemija, juodąja magija, raganavi­mu. Tepalams buvo priskiriama magiškų sa­vybių. Pavyzdžiui, XV—XVI a. rašytiniuose šal­tiniuose apie burtininkavimą ir magiją rašo­ma, kad raganoms, skrendančioms i raganų puotą, neužtenka mokėti skristi ant šluotos, dar būtina išsitepti kūną tepalu, gautu iš vel­nio. Taigi kosmetologai, be jokios abejonės, buvo ir žyniai, magai, raganiai…”

kvepalai-pigiau-kvepinkis.lt

Kad ir kaip būtų, kosmetika yra vienas iš seniausių kultūros elementų, neatsiejamas nuo žmonijos istorijos. Ir jos pagrindinis tikslas — mūsų grožis ir sveikata.